Knižnica Ústavu etnológie SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Ústavu etnológie SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ústav etnológie SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav etnológie SAV

V jej fonde sa nachádza cca 10200 zväzkov - etnológia, folkloristika, antropológia

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Klemensova 19

813 64 Bratislava

Web: Knižnica Ústavu etnológie SAV

tel.02/52926321

fax.02/52964707