Knižnica Teologického inštitútu - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Teologického inštitútu je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Košice. Jej zriadovatelom je Teologický inštitút a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Teologický inštitút

V jej fonde sa nachádza cca 6500 zväzkov - teológia a príbuzné vedné odbory

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Hlavná 91

042 03 Košice

Web: Knižnica Teologického inštitútu

tel.055/6836136

fax.