Knižnica Slovenskej národnej galérie - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Slovenskej národnej galérie je špeciálna knižnica múzea a galérie nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Slovenská národná galéria a pracuje v nej cca 5 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Slovenská národná galéria

V jej fonde sa nachádza cca 90618 zväzkov - vedecká literatúra z teórie a dejín výtvarného umenia a príbuzných vedných disciplín; najväčšia a verejnosti prístupná knižnica s takouto orientáciou na Slovensku, má základný význam pre výskum v oblasti teórie a dejín umenia na Slovensku.

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Táto knižnica disponuje zbierkou historických kníh.

Dalšie kontakty

Riečna 1

815 96 Bratislava

Web: Knižnica Slovenskej národnej galérie

tel.02/54432081-2

fax.02/54433971