Knižnica Slovenského technického múzea - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Slovenského technického múzea je špeciálna knižnica múzea a galérie nachádzajúca sa v meste Košice. Jej zriadovatelom je Slovenské tehcnické múzeum a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Slovenské tehcnické múzeum

V jej fonde sa nachádza cca 16670 zväzkov - ororná literatúra a časspisy z rôznych vedných disciplín so zameraním na vedu, techniku a aplikované vedy

Dalšie kontakty

Hlavná 88

043 82 Košice

Web: Knižnica Slovenského technického múzea

tel.

fax.