Knižnica Slovenského národného múzea - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Slovenského národného múzea je špeciálna knižnica múzea a galérie nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Slovenské národné múzeum a pracuje v nej cca 3 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Slovenské národné múzeum

V jej fonde sa nachádza cca 84700 zväzkov - história, národopis, archeológia, prírodné vedy, biológia, zoológia, mineralógia, muzeológia, umenie, hudba

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Vajanského 2

814 36 Bratislava

Web: Knižnica Slovenského národného múzea

tel.

fax.