Knižnica Rímsko-katatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Rímsko-katatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

V jej fonde sa nachádza cca 27314 zväzkov - teológia, filozofia, cirkevné dejiny a iné podľa študijného programu fakulty

Táto knižnica disponuje zbierkou historických kníh.

Dalšie kontakty

Kapitulská 26

814 58 Bratislava

Web: Knižnica Rímsko-katatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

tel.02/54432396

fax.