Knižnica Prognostického ústavu SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Prognostického ústavu SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Prognostický ústav SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Prognostický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 8513 zväzkov -

Dalšie kontakty

Šancová 56

811 05 Bratislava

Web: Knižnica Prognostického ústavu SAV

tel.02/52495300

fax.