Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Právnická fakulta UK a pracuje v nej cca 15 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Právnická fakulta UK

V jej fonde sa nachádza cca 80000 zväzkov - právo a príbuzné vedné odbory

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Šafárikovo nám. 6

818 05 Bratislava

Web: Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského

tel.02/59244411

fax.02/52966126