Knižnica Pamiatkového ústavu - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Pamiatkového ústavu je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Pamiatkový ústav a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Pamiatkový ústav

V jej fonde sa nachádza cca 27239 zväzkov - pamiatky kultúrne, architektúra, archeológia, národopis, dejiny umenia, reštaurovanie

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Cesta na červený most 6

814 06 Bratislava

Web: Knižnica Pamiatkového ústavu

tel.02/54771901

fax.02/54775844