Knižnica OVTI VÚŽV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica OVTI VÚŽV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Nitra. Jej zriadovatelom je Výskumný ústav živočíšnej výroby a pracuje v nej cca 5 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Výskumný ústav živočíšnej výroby

V jej fonde sa nachádza cca 32000 zväzkov - živočíšna výroba

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Hlohovská 2

949 92 Nitra

Web: Knižnica OVTI VÚŽV

tel.037/6546122

fax.037/6546361