Knižnica Múzea SNP - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Múzea SNP je špeciálna knižnica múzea a galérie nachádzajúca sa v meste Banská Bystrica. Jej zriadovatelom je Múzeum SNP a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Múzeum SNP

V jej fonde sa nachádza cca 19281 zväzkov - KF sa viaže na dokumentáciu dejín slov. spoločnosti v r. 1938-45 s dôrazom na protifašistický, národnooslobodzovací boj a SNP na území SR i mimo niej.

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Kapitulská 23

974 01 Banská Bystrica

Web: Knižnica Múzea SNP

tel.

fax.