Knižnica Ministerstva spravodlivosti SR - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Ministerstva spravodlivosti SR je špeciálna knižnica úradu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ministerstvo spravodlivosti SR a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ministerstvo spravodlivosti SR

V jej fonde sa nachádza cca 8500 zväzkov - odobrná literatúra z jednotlivých oblastí práva (trestné, občianske, pracovné, rodinné...), zbierky zákonov (r. 1918-2000), rozhodnutia súdov, encyklopédie, slovníky, časopisy, denná tlač

Dalšie kontakty

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Web: Knižnica Ministerstva spravodlivosti SR

tel.

fax.