Knižnica MZV SR - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica MZV SR je špeciálna knižnica úradu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ministerstvo zahraničných vecí SR a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ministerstvo zahraničných vecí SR

V jej fonde sa nachádza cca 10000 zväzkov -

Dalšie kontakty

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Web: Knižnica MZV SR

tel.

fax.