Knižnica MIC - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica MIC je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Mediálne informačné centrum a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Mediálne informačné centrum

V jej fonde sa nachádza cca 8221 zväzkov - časopisy a odboru múzeí, galérií a knižníc. literatúra domáceho a zahraničného pôvodu z oblasti žurnalistiky a mediálnej komunikácie, príbzných spoločenských vied a ostatná náučná literatúra.

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Pienierska 4

812 46 Bratislava

Web: Knižnica MIC

tel.02/44455324

fax.