Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je verejná krajská knižnica nachádzajúca sa v meste Trnava. Jej zriadovatelom je Trnavský samosprávny kraj a pracuje v nej cca 54 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 243121 zväzkov - univerzálny knižničný fond

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Rázusova 1

918 20 Trnava

Web: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

tel.033/5511782

fax.