Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Komárno. Jej zriadovatelom je Nitriansky samosprávny kraj a pracuje v nej cca 25 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 158439 zväzkov - univerzálny kn. fond

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

945 01 Komárno

Web: Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

tel.035/7725965

fax.035/7725967