Knižnica Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Jazykovedný ústav SAV a pracuje v nej cca 0 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Jazykovedný ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 23377 zväzkov - jazykoveda, všeobecná jazykoveda, slovenský jazyk

Dalšie kontakty

Pánska 26

813 64 Bratislava

Web: Knižnica Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

tel.02/54431761-3

fax.