Knižnica Jána Kollára - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Jána Kollára je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Kremnica. Jej zriadovatelom je Banskobystrický samosprávny kraj a pracuje v nej cca 16 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 57287 zväzkov - univerzálny, zodpovedajúci charakteru verejnej knižnice

Dalšie kontakty

Štefánikovo nám. 33/40

967 21 Kremnica

Web: Knižnica Jána Kollára

tel.045/6742063

fax.045/6743776