Knižnica Hudobného centra - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Hudobného centra je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava I. Jej zriadovatelom je Hudobné centrum a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Hudobné centrum

V jej fonde sa nachádza cca 18360 zväzkov - archívne materiály zvukovej, resp. zvukovo-obrazovej a obrazovej povahy, knihy, zborníky, časopisy, programové bulletiny, noviny - slovenské a zahraničné

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Michalská 10

815 36 Bratislava I

Web: Knižnica Hudobného centra

tel.02/54434530

fax.02/54435070