Knižnica Hornitrianskeho múzea v Prievidzi - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Hornitrianskeho múzea v Prievidzi je špeciálna knižnica múzea a galérie nachádzajúca sa v meste Prievidza. Jej zriadovatelom je Hornonitrianske múzeum a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Hornonitrianske múzeum

V jej fonde sa nachádza cca 12420 zväzkov - odborná literatúra - spoločenské aj prírodné vedy, regionálny literatúra, časopisy domaácej aj zahraničnej produkcie.

Dalšie kontakty

Nová ul. 4

971 01 Prievidza

Web: Knižnica Hornitrianskeho múzea v Prievidzi

tel.

fax.