Knižnica Geologického ústavu SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Geologického ústavu SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Geologický ústav SAV a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Geologický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 23254 zväzkov - prírodovedný, zameraný hlaven na vedy o neživej prírode, špecilizovaný na geológiu

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 26 Bratislava

Web: Knižnica Geologického ústavu SAV

tel.

fax.