Knižnica Fyzikálneho ústavu SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Fyzikálneho ústavu SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Fyzikálny ústav SAV a pracuje v nej cca 3 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Fyzikálny ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 10969 zväzkov - teoretická fyzika, jadrová fyzika, aplikovaná fyzika, matematiká fyzika, fyzika plazmy, jadrová chémia, kvantová elektronika, optika, fyzika tuhých látok

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 28 Bratislava

Web: Knižnica Fyzikálneho ústavu SAV

tel.

fax.