Knižnica Filozofického ústavu SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Filozofického ústavu SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Filozofický ústav SAV a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Filozofický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 11600 zväzkov - vedecká literatúra z odborov filozofie, histórie, sociológie a príbuzných vedných disciplín

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Klemensova 19

813 64 Bratislava

Web: Knižnica Filozofického ústavu SAV

tel.

fax.