Knižnica Encyklopedického ústavu SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Encyklopedického ústavu SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Encyklopedický ústav SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Encyklopedický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 7104 zväzkov - encyklopedická a odborná literatúra

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 34 Bratislava

Web: Knižnica Encyklopedického ústavu SAV

tel.02/54773421

fax.02/54773421