Knižnica Botanického ústavu SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Botanického ústavu SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Botanický ústav SAV a pracuje v nej cca 0 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Botanický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 21000 zväzkov - botanika, floristika, geobotanika, ekológia rastlín, fyziológia rastlín, algológia, anatómia rastlín, histológia rastlín....

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 14

842 23 Bratislava

Web: Knižnica Botanického ústavu SAV

tel.02/59412504

fax.02/54771948