Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Nové Zámky. Jej zriadovatelom je Krajksý úrad a pracuje v nej cca 20 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 136945 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Turecká 36

940 01 Nové Zámky

Web: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

tel.035/6400385-6

fax.035/6400386