Knižnica Agroinštitútu - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Agroinštitútu je špeciálna po?nohospodárska knižnica nachádzajúca sa v meste Nitra. Jej zriadovatelom je Agroinštitút a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Agroinštitút

V jej fonde sa nachádza cca 6845 zväzkov - špecializovaný knižný a časopisecký fond:poľnohospodárstvo, ekonomika, marketing, manažment, psychológia, pedagogika

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Akademická 4

949 01 Nitra

Web: Knižnica Agroinštitútu

tel.037/6534851

fax.037/7332973