Knižncia VÚJE,a.s - Základné informácie

Základné informácie:

Knižncia VÚJE,a.s je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Trnava. Jej zriadovatelom je VÚJE Trnava,a.s. -projektová,inžinierska a výskumná org. a pracuje v nej cca 4 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie VÚJE Trnava,a.s. -projektová,inžinierska a výskumná org.

V jej fonde sa nachádza cca 31250 zväzkov - technická literatúra, odborné časopisy, normy, výskumné správy, cestovné správy

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Okružná 5

918 64 Trnava

Web: Knižncia VÚJE,a.s

tel.033/5991260

fax.033/5991200