Hornonitrianska knižnica v Prievidzi - Základné informácie

Základné informácie:

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Prievidza. Jej zriadovatelom je Trenčiansky samosprávny kraj a pracuje v nej cca 26 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 173753 zväzkov - univerzálny knižničný fond

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Hviezdoslavova 3

971 01 Prievidza

Web: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

tel.046/5427296

fax.046/5427298