Fakultná knižnica Matematicko-fyzikálnej fakulty UK - Základné informácie

Základné informácie:

Fakultná knižnica Matematicko-fyzikálnej fakulty UK je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Matem.-fyzikálna fakulta UK a pracuje v nej cca 11 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Matem.-fyzikálna fakulta UK

V jej fonde sa nachádza cca 92869 zväzkov - matematika, fyzika, informatika

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Mlynská dolina, pavilón I

842 01 Bratislava

Web: Fakultná knižnica Matematicko-fyzikálnej fakulty UK

tel.02/65421924

fax.02/65425882