Fakultná knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK - Základné informácie

Základné informácie:

Fakultná knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Evanjelická bohoslovecká fakulta UK a pracuje v nej cca 3 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

V jej fonde sa nachádza cca 25000 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Táto knižnica disponuje zbierkou historických dokumentov.

Dalšie kontakty

Bartókova 8

811 02 Bratislava

Web: Fakultná knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

tel.02/67288050

fax.