Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany VÚPSVR - Základné informácie

Základné informácie:

Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany VÚPSVR je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Výskumný ústav práce,sociálnych vecí a rodiny a pracuje v nej cca 4 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Výskumný ústav práce,sociálnych vecí a rodiny

V jej fonde sa nachádza cca 27684 zväzkov - problematika práce, sociálnych vecí a rodiny

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Špitálska 6

812 41 Bratislava

Web: Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany VÚPSVR

tel.02/59752613

fax.02/52966633