Centrum vedecko-technických informácií SR - Základné informácie

Základné informácie:

Centrum vedecko-technických informácií SR je špecializovaná vedecká knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava 1. Jej zriadovatelom je Ministerstvo školstva SR a pracuje v nej cca 128 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 885949 zväzkov - technické odbory a vybrané oblasti prírodných (matematika, fyzika, chémia) a ekonomických vied

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Lamačská cesta 8/A

811 04 Bratislava 1

Web: Centrum vedecko-technických informácií SR

tel.02/69253101

fax.02/69253180