Centrálna knižnica Národnej banky Slovenska - Základné informácie

Základné informácie:

Centrálna knižnica Národnej banky Slovenska je špeciálna knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Národná banka Slovenska a pracuje v nej cca 5 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Národná banka Slovenska

V jej fonde sa nachádza cca 18122 zväzkov - makroekonómia, peňažná ekonomika, menová politika, emisná politika, centrálne bankovníctvo, regulácia bank. sektora a bankový dohľad, komerčné bankovníctvo, verejné financie, európska menová únia, medzinárodný finančný systém

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Štúrova 2

813 25 Bratislava

Web: Centrálna knižnica Národnej banky Slovenska

tel.02/59533096

fax.02/55423328