Bibiana - Centrum informatiky - knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Bibiana - Centrum informatiky - knižnica je špeciálna knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti

V jej fonde sa nachádza cca 118000 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Panská 41

815 39 Bratislava

Web: Bibiana - Centrum informatiky - knižnica

tel.

fax.